Author: biomasa

Pozivamo Vas da učestvujete na prvom seminaru u okviru projekta Uspostava inovativnog  centra drvne biomase u Bosni i Hercegovini pod […]
Read more
Vanja Ćurin Član uprave Evropske asocijacije za biomasu AEBIOM Posljednjih godina u BiH i Regiji, svjedočimo rastu bioenergetskih projekata kako […]
Read more
Izvještaj sa okruglog stola, Kupres 26.-27.04.2018. Učesnici okruglog stola su bili predstavnici sljedećih institucija/organizacija: Resornih ministarstava, Udruženja privrednika, Proizvođača opreme […]
Read more
O nama

Udruženje biomasa u BiH ima za cilj stvaranje održivog tržišta za energiju biomase.  Kroz Udruženje, Bosna i Hercegovina se približava svjetskim trendovima u korištenju obnovljivih izvora energije, a domaći proizvođači i predstavnici sektora stiču bolju poziciju za zastupanje sopstvenih interesa.