Energija iz drvne biomase u Bosni i Hercegovini

Udruženje biomasa u BiH i Mašinski fakultet u Sarajevu pozivaju Vas na učešće na konferenciji
“Energija iz drvne biomase u Bosni i Hercegovini”
koja se organizuje u okviru projekta Uspostava inovativnog centra drvne biomase u Bosni i Hercegovini.

Konferencija će se održati 29.11.2018. godine u prostorijama Mašinskog fakulteta u Sarajevu, u terminu od 10:30 h do 15:00 h.

U okviru konferencije održat će se i okrugli stol sa diskusijom.

Projekat implementiraju Udruženje biomasa u BiH i Mašinski fakultet Sarajevo, a projekat je finansiran od strane Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) u BiH iz sredstava Češke razvojne agencije.
Ciljevi projekta su uspostava inovativnog centra drvne biomase i kreiranje konkurentnog i održivog tržišta drvne biomase u BiH. U okviru projekta radi se na kreiranju platforme uključivanja svih zainteresiranih strana za održivo korištenje drvne biomase. Inovativni centar drvne biomase je uspostavljen na Mašinskom fakultetu Sarajevo. Otvoren je za sve zainteresovane proizvođače opreme, kotlova na biomasu, peleta, briketa, drvne sječke kao i korisnicima drvne biomase.
Posljednjih godina u BiH postoji trend povećanja korištenja savremenih oblika drvne biomase (pelet i drvna sječka) za grijanje zgrada. U uslovima nedovoljno razvijenog tržišta, to je dovelo do značajnog povećanja cijena drvne biomase. To je uzrokovalo zaustavljanje tog trenda. Odgovor na takvu situaciju treba tražiti u jačanju tržišta, posebno drvne sječke, i primjeni savremenih tehnologija. Fokus konferencije je održivo korištenje drvne biomase pomoću savremenih tehnologija počevši od malih kućnih ložišta preko grijanja pojedinačnih zgrada do daljinskih grijanja.
Pored predstavnika Udruženja i Mašinskog fakulteta, predavači na konferenciji će biti stručnjaci iz prakse u oblasti proizvodnje energenata i kotlova kao i predstavnici poduzetnika u ovoj oblasti.
U prilogu poziva nalazi se program konferencije. Učešće na konferenciji je besplatno, a organizator snosi troškove osvježenja i ručka. Molimo Vas da potvrdu učešća na konferenciji pošaljete na e-mail: n.spahic@reic.org.ba, najkasnije do utorka 27.11.2018. godine.

Comments are closed.
O nama

Udruženje biomasa u BiH ima za cilj stvaranje održivog tržišta za energiju biomase.  Kroz Udruženje, Bosna i Hercegovina se približava svjetskim trendovima u korištenju obnovljivih izvora energije, a domaći proizvođači i predstavnici sektora stiču bolju poziciju za zastupanje sopstvenih interesa.