Energija iz drvne biomase u Bosni i Hercegovini

Izvještaj sa okruglog stola, Kupres 26.-27.04.2018.

Učesnici okruglog stola su bili predstavnici sljedećih institucija/organizacija:

 1. Resornih ministarstava,
 2. Udruženja privrednika,
 3. Proizvođača opreme za proizvodnju i korištenje biomase,
 4. Konsalting kompanija,
 5. Daljinskih grijanja na biomasu,
 6. Šumarskog sektora.

Potpisni list je u prilogu zapisnika.

Moderator okruglog stola je bio Marijan Kavran, član upravnog odbora Evropske asocijacije za biomasu (AEBIOM) i direktor Hrvatskog drvnog klastera.

Prisutnim su se uvodnim obraćanjem obratili:

 • Vanja Ćurin, predstavnik Udruženja biomasa u BiH i
 • Azrudin Husika, predstavnik Mašinskog fakulteta u Sarajevu;

nosioci projekta „Uspostava inovativnog  centra drvne biomase u Bosni i Hercegovini“.

Prezentacije su održali:

 1. Vanja Ćurin, „Aktivnosti Udruženja biomasa u BiH na domaćem i međunarodnom planu; Okrupnjavanje sektora, strateški pristup i pogodnosti za nove članove“
 2. Azrudin Husika, „Stanje kvaliteta drvne biomase u BiH i mogući mehanizmi podrške za projekte u oblasti drvne biomase“.
 3. Nijaz Delalić, „Potreba za uređenjem tržišta kotlova na biomasu u BiH“ i
 4. Marijan Kavran i Rosana Šimunović, „Kaskadna uporaba drva“.

Okrugli sto - Kupres

U diskusiji je istaknta važnost biomase za razvoj lokalnih zajednica, te potreba za uređenjem tržišta, kako biomase kao energenta tako i opreme za njeno korištenje. Također istaknuta je važnost saradnje sa sličnim udruženjima iz zemalja EU.

Posljednjih godina svjedoči se porastu proizvodnje i upotrebe biogoriva. Opsežnom raspravom na temu iskorištavanja drvne biomase i poticanja proizvodnje i upotrebe energije iz biomase u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. Potrebno je intenzivirati strukovno djelovanje prema ključnim donosiocima odluka,
 2. Postoji potreba za osnivanjem akreditovane laboratorije za ispitivanje kotlova na biomasu,
 3. Energenti na na bazi biomase trebaju se tretirati jednako kao i ostali energenti (robne rezerve, inspekcijski nadzor kvaliteta energenata itd.)
 4. Špekulativno tržište biomase nanosi štetu svim akterima u lancu proizvodnje i korištenja biomase,
 5. Nedovoljna promocija biomase,
 6. Neadekvatan zakonodavni okvir u sektoru biomase,
 7. Potrebno je pronaći mehanizam za brži razvoj tržišta, posebno drvne sječke, uzimajući u obzir okolnosti u BiH, a na bazi iskustava zemalja iz EU,
 8. Količina sirovine za proizvodnju energije iz biomase uglavnom je bazirana na ostatku iz drvne industrije, prostornom drvetu iz šuma u državnom i privatnom vlasništvu. Iako u šumama postoji veliki potencijal, šumska biomasa do sada nije dovoljno iskorištena što otvara mogućnost i potrebu za korištenjem modernih tehnologija u pridobivanju šumske biomase,
 9. Preko 1 milion tona peleta proizvodi se u Bosni i Hercegovini i susjednim državama zajedno, što predstavlja značajan udio svjetske proizvodnje. Iako postoje razlike među državama, općenito se može reći da zapažen udio biomase i biogoriva i dalje završava u izvozu čime se doprinosi energijskom bilansu zemalja uvoznica. Proizvodnja i upotreba biomase predstavlja potencijal za energijske uštede, kreiranje novih radnih mjesta i smanjenje emisija zagađujućih materija.
 10. Potražnja za drvnim gorivima u Bosni i Hercegovini i susjednim državama je u porastu, obzirom na veću upotrebu kako u domaćinstvima, tako i u industriji. Nekoliko faktora uticalo je na nagli porast i općenito nered na tržištu u smislu politike cijena i kvalitete goriva i kotlova. Potrebno je osigurati uvođenje i konstantnu kontrolu i praćenje poštivanja općeprihvaćenih Europskih standarda (certifikata) kako bi se uspješno iskoristio puni potencijal ovog obnovljivog i okolinski prihvatljivog resursa.
 11. Na državnom nivou još uvijek ne postoje jasni i dosljedno primjenjivi propisi oko poticanja izgradnje kogeneracijskih postrojenja koja punu primjenu nalaze u drvno-prerađivačkoj industriji, koja osigurava potrebni konzum toplote.

Saradnja sektorskih udruženja iz BiH i Hrvatske formalizirana je i potpisivanjem pisma namjere između Udruženja Biomasa u BiH i Hrvatske udruge za biomasu CROBIOM, čiji je cilj ostvarivanje dugoročne saradnje i promocija veće upotrebe biomase u regiji.

Okrugli sto - Kupres

 

Comments are closed.
O nama

Udruženje biomasa u BiH ima za cilj stvaranje održivog tržišta za energiju biomase.  Kroz Udruženje, Bosna i Hercegovina se približava svjetskim trendovima u korištenju obnovljivih izvora energije, a domaći proizvođači i predstavnici sektora stiču bolju poziciju za zastupanje sopstvenih interesa.