Inovativni centar

Projekat

Inovativni Centar drvne biomase u Bosni i Hercegovini

Inovativni centar drvne biomase u BiH zamišljen je kao poveznica znanstvenika, lokalne zajednice, građana i industrije u svrhu dostupnosti inovativnih proizvoda iz sektora drvne biomase, te pružanja usluga poduzetnicima i građanima iz ovog sektora.

Cilj ovakvog pristupa je kreiranje okruženja pogodnog za stvaranje poslova orjentisanih prema budućnosti, zasnovanih na znanju i tehnologiji, te pružanje pomoći preduzetnicima u stvaranju i promociji uspješnih preduzeća.

Inovativni centar je uspostavljen u okviru projekta “ Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini” koji finansira Češka razvojna agencijarealizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Centar će pružati podršku razvoju poslovnih idеja zasnovanih na sljеdеćim principima:

 • Inovativnost
 • Zasnovanost na znanju
 • Potеncijal za rast sa kapacitеtom za stvaranjе novih radnih mjеsta
 • Tržišna orjеntisanost sa potеncijalom za širеnjе posla na mеđunarodnom nivou
 • Ekonomska i finansijska izvodljivost

Korisnici Inovativnog centra biomase u BiH će imati priliku da dobiju podršku aktivnostima koje se tiču pretvorbe drvne biomase u gorivo (drvna sječka, pelet, briket, itd), kao i aktivnostima  stvaranja dodatne vrijednosti upotrebom drvne biomase, uključujući edukaciju, tehničko savjetovanje i promociju, te zagovaranje i istraživanje u sektoru drvne biomase u kompletnom lancu snabdjevanja (od šume do tržišta – prodajnog mjesta).

Inovativni Centar drvne biomase će biti progresivna mreža malog i srednjeg poduzetništva, industrije, akademske zajednice i raznih organizacija sa zajedničkim ciljevima i interesima na polju biomase u BiH.

Objedinjavanjem kvalitetnih informacija i izvještavanje prema Europskom Udruženju AEBIOMu , gdje će se podaci redovito objavljivati u godišnjem statističkom izvještaju čime bi i Bosna i Hercegovina dobila značajnu ulogu na EU karti biomase.

Trajanje projekta : 12 mjeseci (oktobar 2017. - oktobar 2018.)

Cilj projekta

Stvaranje platforme sa svim ključnim zainteresiranim stranama, koji će na ravnopravnim osnovama moći da iznesu vlastita mišljenja, podijele iskustva i predlože različite tematske oblasti za uspješnu i efikasnu implementaciju projekata biomase, te umrežavanje ključnih zainteresiranih strana i zagovaranje za efikasno i efektivno korištenje biomase.

Specifični ciljevi

 • Uspostava inovativnog centra drvne biomase u BiH
 • Podizanje kompetencija i konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u industrijskom sektoru drvne biomase
 • Proširenje liste članova Udruženja
 • Pružanje podrške preduzetnicima
 • Širenje svijesti stručne i šire javnosti o prednostima upotrebe drvne biomase kao domaćeg, okolišno prihvatljivog i cjenovno konkurentnog energenta
 • Doprinos kreiranju konkurentnog i održivog tržišta drvne biomase u BiH
czesc republic logo

Ciljne grupe

 • Javna preduzeća za upravljanje šumama
 • Nacionalne, regionalne i lokalne agencije
 • Nadležna javna tijela i ministarstva iz oblasti energije, industrije,
  šumarstva, ekonomije i poduzetništva
 • Konsultantske i nevladine organizacije
 • Potrošači/krajnji korisnici
 • Đaci, studenti, obrazovne institucije itd.

Očekivani rezultati

 • Povećane kompetencije i konkurentnost malih i srednjih poduzetnika u industrijskom sektoru drvne biomase – postojećih i novih članova Udruženja biomase u BiH, kao glavnih aktera, ali i šire javnosti
 • Proširenje liste članova Udruženja kroz uključivanje novih članova, kompanija koje se bave segmentom drvne biomase u BiH, kao i privrednih komora u BiH
 • Uspostavljanje saradnje sa sličnim centrima u Evropskoj uniji, posebno u Češkoj Republici.
 • Širenje svijesti stručne i šire javnosti o prednostima upotrebe drvne biomase kao domaćeg, okolišno prihvatljivog i cjenovno konkurentnog energenta
 • Doprinos kreiranju konkurentnog i o održivog tržišta drvne biomase u BiH
 • Jačanje kapaciteta mladih stručnjaka iz oblasti vezanih za različite aspekte drvne biomase (šumarstvo, mašinstvo i sl.)

Informacije o organizaciji

Promocija održivog korištenja biomase u BiH.

BiH jedna od vodećih država u Evropi u udjelu biomase u finalnoj potrošnji energije uz primjenu savremenih tehnologija.

Udruženje biomasa Bosne i Hercegovine formirano je u maju 2012. god. u sklopu UNDP GEF projekta „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini“.

 • Razvoj tržišta biomase
 • Jačanje svijesti donosioca odluka i potrošaća energije o mogućnostima korištenja biomase za proizvodnju energije
 • Transfer savremenih tehnologija za proizvodnju energije iz biomase
 • Promocija dobrih praksi iz EU
 • Lobiranje za usvajanje programa i propisa EU u oblasti biomase
O nama

Udruženje biomasa u BiH ima za cilj stvaranje održivog tržišta za energiju biomase.  Kroz Udruženje, Bosna i Hercegovina se približava svjetskim trendovima u korištenju obnovljivih izvora energije, a domaći proizvođači i predstavnici sektora stiču bolju poziciju za zastupanje sopstvenih interesa.