Proizvodnja energije iz drvne biomase u Bosni i Hercegovini – izazovi i barijere

Pozivamo Vas da učestvujete na prvom seminaru u okviru projekta Uspostava inovativnog  centra drvne biomase u Bosni i Hercegovini pod nazivom:

„Proizvodnja energije iz drvne biomase u Bosni i Hercegovini – izazovi i barijere“.

Seminar će se održati u četvrtak, 05. jula 2018.  godine sa početkom u 10:00 h u hotelu Nature u Fojnici.

Projekat Uspostava inovativnog centra drvne biomase u Bosni i Hercegovini implementiraju Udruženje biomasa u BiH i Mašinski fakultet Sarajevo, a finansira Razvojni program Ujedinjenih Nacija (UNDP) u BiH iz sredstava Češke razvojne agencije.

Opći ciljevi projekta su uspostava inovativnog centra drvne biomase i kreiranje konkurentnog i održivog tržišta drvne biomase u BiH. Pored toga, ciljevi projekta su stvaranje platforme sa svim ključnim zainteresiranim stranama, koji će na ravnopravnim osnovama moći da iznesu vlastita mišljenja, podijele iskustva i predlože različite tematske oblasti za uspješnu i efikasnu implementaciju projekata biomase, te umrežavanje ključnih zainteresiranih strana i zagovaranje za efikasno i efektivno korištenje biomase. Inovativni centar će kroz projekt djelovati i biti usmjeren ka svim zainteresiranim proizvođačima opreme, kotlova na biomasu, peleta, briketa, drvne sječke i svim drugim zainteresiranim skupinama u sektoru biomase u Bosni i Hercegovini.

Seminar će obuhvatiti sljedeće tematske oblasti:

  • Tržište i kvalitet drvne biomase,
  • Tržište i kvalitet kotlova i peći,
  • Daljinska grijanja na biomasu,
  • Benefiti korištenja biomase,
  • Finansiranje i podsticaji projekata korištenja drvne biomase.

Predviđeno vrijeme trajanja seminara je tri (3) sata. Učešće na seminaru je besplatno, a oranizator snosi troškove ručka. Molimo Vas da  potvrde učešća na seminaru pošaljete na e-mail: biomasabih@gmail.com

Comments are closed.
O nama

Udruženje biomasa u BiH ima za cilj stvaranje održivog tržišta za energiju biomase.  Kroz Udruženje, Bosna i Hercegovina se približava svjetskim trendovima u korištenju obnovljivih izvora energije, a domaći proizvođači i predstavnici sektora stiču bolju poziciju za zastupanje sopstvenih interesa.