Projekat

Inovativni Centar drvne biomase u Bosni i Hercegovini

Udruženje biomasa u BiH

Stvaranje održivog tržišta za energiju biomase

Udruženje biomasa u BiH

Član Evropskog udruženja za biomasu - AEBIOM

O udruženju

Udruženje je formirano 2012.godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina kao strukovno udruženje.  Primarni cilj udruženja je stvaranje održivog tržišta za energiju biomase.  Kroz Udruženje, Bosna i Hercegovina se približava svjetskim trendovima u korištenju obnovljivih izvora energije, a domaći proizvođači i predstavnici sektora stiču bolju poziciju za zastupanje sopstvenih interesa.

Biomasa

Pod biomasom se podrazumijevaju sve vrste biološkog materijala koji je direktno ili indirektno proizveden posredstvom reakcija fotosinteze: ogrjevno drvo, nus prerađevine drveta, energetske žitarice, ratarski i poljoprivredno-industrijski nusproizvodi, nusproizvodi životinjskog porijekla.

PREGLED

Bioenergija

Opće je poznato da korištenje fosilnih goriva ima negativne posljedice na okoliš. Emisije stakleničkih plinova koje nastaju kao posljedica korištenja fosilnih goriva pospješuju učinak klimatskih promjena, a uvijek postoji i rizik zagađenja tla i vode.

PREGLED

Postanite član udruženja

Članovi Udruženja mogu biti  pravna lica  koji učestvuju u radu Udruženja preko svojih delegiranih predstavnika.

Počasnim članom Udruženja može postati svako domaće i strano fizičko i pravno lice zbog posebnih zasluga, sponzorstva, pomoći Udruženju ili značajnim doprinosom na promoviranju ciljeva i djelatnosti Udruženja.

Projekat

Inovativni Centar drvne biomase u BiH

Inovativni centar drvne biomase u BiH zamišljen je kao poveznica znanstvenika, lokalne zajednice, građana i industrije u svrhu dostupnosti inovativnih proizvoda iz sektora drvne biomase, te pružanja usluga poduzetnicima i građanima iz ovog sektora.

Cilj ovakvog pristupa je kreiranje okruženja pogodnog za stvaranje poslova orjentisanih prema budućnosti, zasnovanih na znanju i tehnologiji, te pružanje pomoći preduzetnicima u stvaranju i promociji uspješnih preduzeća.

Aktuelnosti

ENERGIJA IZ BIOMASE U BIH

Udruženje biomasa u BiH i Mašinski fakultet u Sarajevu pozivaju Vas na učešće na konferenciji “Energija iz drvne biomase u Bosni i Hercegovini” koja se organizuje u okviru projekta Uspostava inovativnog centra drvne biomase u…

Energija iz drvne biomase u Bosni i Hercegovini

Udruženje biomasa u BiH i Mašinski fakultet u Sarajevu pozivaju Vas na učešće na konferenciji “Energija iz drvne biomase u Bosni i Hercegovini” koja se organizuje u okviru projekta Uspostava inovativnog centra drvne biomase u…

May
14

Proizvodnja energije iz drvne biomase u Bosni i Hercegovini – izazovi i barijere

Pozivamo Vas da učestvujete na prvom seminaru u okviru projekta Uspostava inovativnog  centra drvne biomase u Bosni i Hercegovini pod nazivom: „Proizvodnja energije iz drvne biomase u Bosni i Hercegovini – izazovi i barijere“. Seminar…