Biomasa

Biomasa

Pod biomasom se podrazumijevaju sve vrste biološkog materijala koji je direktno ili indirektno proizveden posredstvom reakcija fotosinteze: ogrjevno drvo, nus prerađevine drveta, energetske žitarice, ratarski i poljoprivredno-industrijski nusproizvodi, nusproizvodi životinjskog porijekla.

Razlozi za povećano interesovanje za upotrebu biomase globalno su:

  • Političke benificije (povećana dobit, supstitucija najčešće uvozne nafte),
  • Otvaranje novih radnih mjesta – čak 20x većeg broja radnih mesta nego fosilna goriva,
  • Očuvanje okoliša uslijed smanjenja emisija stakleničkih plinova, kiselih kiša i poboljšanja kvaliteta zraka, vode i tla.
O nama

Udruženje biomasa u BiH ima za cilj stvaranje održivog tržišta za energiju biomase.  Kroz Udruženje, Bosna i Hercegovina se približava svjetskim trendovima u korištenju obnovljivih izvora energije, a domaći proizvođači i predstavnici sektora stiču bolju poziciju za zastupanje sopstvenih interesa.