Uncategorized

Udruženje biomasa u BiH i Mašinski fakultet u Sarajevu pozivaju Vas na učešće na konferenciji “Energija iz drvne biomase u […]
Read more
O nama

Udruženje biomasa u BiH ima za cilj stvaranje održivog tržišta za energiju biomase.  Kroz Udruženje, Bosna i Hercegovina se približava svjetskim trendovima u korištenju obnovljivih izvora energije, a domaći proizvođači i predstavnici sektora stiču bolju poziciju za zastupanje sopstvenih interesa.